|   EN

Akademickie Centrum Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami - aktualności

W ramach realizowanego przez Uczelnię projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, zapraszamy wszystkich zainteresowanych studentów do wzięcia udziału w następujących DARMOWYCH szkoleniach:
1.  Savoir-vivre wobec osób z różnym rodzajem niepełnosprawności (wzroku, słuchu, ruchu, z zaburzeniami psychicznymi, z całościowymi zaburzeniami rozwojowymi);
2.  Szkolenia ze wsparcia zdrowia psychicznego (Uwolnij się od stresu i lęku, O opuszczaniu strefy komfortu i profilaktyce depresji, Zarządzanie talentami – jeśli nie możesz pokonać muru, zbuduj drzwi - radzenie sobie w sytuacjach trudnych, Trening umiejętności społecznych, Profilaktyka uzależnień behawioralnych).
Każde szkolenie trwa 5 godzin dydaktycznych.
Uczestnik szkolenia otrzyma zaświadczenie potwierdzające udział w szkoleniu.
ZAPRASZAMY!
Kandydaci na studia w AJP!
W punkcie informacyjno-rekrutacyjnym kandydaci z niepełnosprawnościami mogą skorzystać z konsultacji dotyczących różnych form wsparcia oferowanych przez Akademię im. Jakuba z Paradyża dla studentów z niepełnosprawnościami.
Konsultanci ds. rekrutacji będą dostępni dla kandydatów z niepełnosprawnościami w terminach:
1. 20-23 lipca 2020 w godzinach 10.00 - 15.00
2. 12-28 sierpnia w godzinach 10.00 - 15.00
3. 14-30 września w godzinach 10.00 - 15.00
Konsultacje realizowane są w ramach projektu „Akademia równych szans – zwiększanie dostępności Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim dla osób z niepełnosprawnościami” z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Drodzy Studenci!  Wnioski w programie PFRON "Aktywny Samorząd" o dofinansowanie kształcenia na poziomie wyższym są przyjmowane do dnia 10 października 2020 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2020/2021).

Back to top