|   EN

Zapraszamy na studia w formie stacjonarnej i niestacjonarnej:

  • I stopnia - licencjackie (3 lata, 6 semestrów) oraz inżynierskie (3,5 roku, 7 semestrów)
  • II stopnia - trwają 1,5 roku (3 semestry) lub 2 lata (4 semestry)
  • jednolite studia magisterskie - 5 lat (10 semestrów).

Rekrutacja elektroniczna rozpoczyna się w czerwcu 2020 roku na stronie www.ajp.edu.pl

Kandydat po zarejestrownaiu się w elektronicznym systemie rekrutacji składa komplet dokumentów w Punkcie Rekrutacyjnym - Biblioteka Główna ul. Chopina 52 czynna od 10.00.do 16.00.

Szczegółowe warunki rekrutacji określa Uchwała Nr 26/000/2019 Senatu AJP z dnia 18.06.2019 w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 1 rok studiów w roku akademickim 2020/2021 zmieniona Uchwałą Nr 69/000/2019 Senatu AJP z dnia 22.10.2019.

 

Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na niektóre studia na podstawie potwierdzenia efektów uczenia się poza systemem studiów. Zasady, warunki i sposób potwierdzania efektów uczenia się określa Uchwała Nr 77/000/2019 Senatu AJP z dnia 17.12.2019 w sprawie sposobu potwierdzania efektów uczenia się w AJP.

 

 

 

 

Back to top