|       |   EN

Nauka

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego AJP wraz z Lubuską Młodzieżową Akademią Bezpieczeństwa i Regionalnym Ośrodkiem Debaty Międzynarodowej w Gorzowie Wielkopolskim mają zaszczyt zaprosić do udziału w VIII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. "Młodzi dla bezpieczeństwa", która odbędzie się 16 marca br. o godz. 9.00, w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. 

Szanowni Państwo,

zapraszamy  na IV Ogólnopolskie Seminarium Naukowe Studentów i Doktorantów WNS US, które odbędzie się na MS Teams 28.02.2023 r. pt. "Polityczne bezpieczeństwo czy bezpieczeństwo polityki. Wpływ zmian na rynkach surowcowych na porządek światowy". Uczestnicy  seminarium otrzymają certyfikat ukończenia.

 Szanowni Państwo,

w dniu 9 marca 2023 r. odbędzie się współorganizowana przez WAiBN konferencja pn. KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZNEJ PRZESTRZENI I CYBERPRZESTRZENI W INTERDYSCYPLINARNYM DYSKURSIE NAUKOWYM WSPÓŁDZIAŁANIA ZE SŁUŻBĄ WIĘZIENNĄ. Zapraszamy do uczestnictwa w wydarzeniu.

19 grudnia 2022 r. odbyła się II STUDENCKA KONFERENCJA NAUKOWA Kulturowe i społeczne aspekty współczesnej komunikacji, którą otworzył prorektor ds. nauki prof. dr hab. Grzegorz Kucharczyk.

Seminarium studenckie pn. „Begegnungen mit Sprache und Kultur: Deutschland – Besonderheiten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen” [Spotkania z językiem i kulturą: Niemcy – Osobliwości kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia].

Studenckie Koło Naukowe Belfer, działające przy Wydziale Humanistycznym Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim, zorganizowało dla Studentów WH AJP wycieczkę do Żagania. Odbyła się ona 15 grudnia 2022 roku.

Wydział Administracji i Bezpieczeństwa Narodowego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim wraz ze Współorganizatorami i Partnerami serdecznie zaprasza na VI ogólnopolską konferencję naukową
"Od
stereotypów do nienawiści. Hejt w perspektywie interdyscyplinarnej" 05.12.2022 r. w Bibliotece Głównej AJP przy ul. Chopina 52. 

15 listopada 2022 r. odbyła się VII Edycja Ogólnopolskiego Konkursu Rachunkowość 2022, organizowana przez Wydział Ekonomiczny Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Szanowni Państwo!

    

Zakład Języka Polskiego Wydziału Humanistycznego oraz  Akademickie Centrum Ukrainoznawcze Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim we współpracy z Wydziałem Turystyki Przykarpackiego Narodowego Uniwersytetu im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankowsku (Ukraina) serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Dziedzictwo kulturowe pogranicza,

która odbędzie się w dn. 11 maja 2021 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim.

Celem konferencji jest prezentacja szeroko pojętego dziedzictwa kulturowego terenu pogranicza w aspekcie jego wpływu na rozwój kulturalny, naukowy, poczucie tożsamości etnicznej i narodowej, religijnej oraz na budowę wzajemnych relacji.

Konferencja adresowana jest do badaczy kultury, językoznawców, historyków, socjologów, politologów, literaturoznawców, pracowników euroregionów, pedagogów, katechetów, teologów, psychologów i wszystkich zainteresowanych ww. problematyką.

Wypełnioną kartę zgłoszeniową prosimy przesyłać do dnia 1 marca 2021 r. drogą elektroniczną, na adres: huchto@ajp.edu.pl

Opłata każdego uczestnika za udział w konferencji wyniesie około 350 zł, która może ulec zmianie. Szczegóły organizacyjne podamy w programie konferencji, który prześlemy w późniejszym terminie.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretarze konferencji:

                      Prof. AJP dr Halina Uchto, huchto@ajp.edu.pl            

dr doc. Switłana Filuk (Ukraina), filuk.sm@gmail.com

Kierownicy naukowi:

prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska

prof. dr hab. Volodymyr Velykochyy

Back to top