|       |   EN

17 listopada 2022 roku w sali konferencyjnej Biblioteki Glównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się XI Ogólnopolska Konferencja Naukowa Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka, którą uroczyście otworzyła JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska.

 

Organizatorem konferencji była Katedra Rachunkowości, Katedra Zarządzania Finansami Wydziału Ekonomicznego Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim oraz Pracownia Analiz Gospodarczych Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim. Współorganizatorami konferencji był Oddział Okręgowy Stowarzyszenia Księgowych w Gorzowie Wielkopolskim, Regionalny Oddziałem Polskiej Izby Biegłych Rewidentów w Gorzowie Wielkopolskim oraz Kostrzyńsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna. Sponsorem konferencji był Holding Zremb, Wydawnictwo Gofin, Wydawnictwo Difin. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo Rachunkowość, Serwis Poradnik Przedsiębiorcy, Serwis WFirma oraz Serwis WFirma oprogramowanie dla biur rachunkowych.

Konferencja Rachunkowość i Finanse. Teoria i Praktyka już po raz kolejny stała się platformą wymiany doświadczeń pomiędzy teoretykami - naukowcami reprezentującymi różne ośrodki naukowe oraz praktykami - biegłymi rewidentami, księgowymi, specjalistami z dziedziny finansów. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było ryzyko w działalności współczesnych przedsiębiorstw. Na konferencję zostały zgłoszone artykuły prezentujące szerokie spektrum zagadnień jednak ze względu na ramy czasowe nie wszystkie problemy mogły zostać poruszone. Efektem będzie recenzowana monografia.

Biorąc pod uwagę istotność i aktualność poruszanych kwestii oraz niesłabnące zainteresowanie problematyką, Organizatorzy konferencji żywią nadzieję, że dzięki takim wydarzeniom pogłębiona zostanie współpraca pomiędzy naukowcami a praktykami, która zaowocuje w przyszłości kolejnymi wspólnymi inicjatywami.

 

Wydział Ekonomiczny

prof. AJP dr M. Trocka, dr A. Kuciński

 

Back to top