|       |   EN

Seminarium studenckie pn. „Begegnungen mit Sprache und Kultur: Deutschland – Besonderheiten des Bundeslandes Nordrhein-Westfalen” [Spotkania z językiem i kulturą: Niemcy – Osobliwości kraju związkowego Nadrenia Północna-Westfalia].

W dniu 16 grudnia 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim odbyło się seminarium przygotowane przez studentów filologii niemieckiej: Magdalenę Tulej, Natalię Grzelak, Natalię Klimczak i Daniela Haidara. Wydarzenie to ma charakter cykliczny i zostało zainicjowane przez Pracownię Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi działającą w ramach Akademickiego Centrum Badań Euroregionalnych przy AJP w Gorzowie Wielkopolskim. Jego celem jest promocja języka niemieckiego oraz kultury krajów niemieckiego obszaru językowego. W tym roku miała miejsce jego dwunasta edycja poświęcona krajowi związkowemu Nadrenia Północna-Westfalia w Republice Federalnej Niemiec.

Seminarium otworzył Prorektor ds. Kształcenia, dr Przemysław Słowiński. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących w Gorzowie Wielkopolskim wraz z nauczycielami oraz studenci i wykładowcy AJP.

Program seminarium składał się z dwóch części. W pierwszej – w oparciu o prezentacje multimedialne – studenci opowiadali o Nadrenii Północnej-Westfalii. Omawiane treści obejmowały między innymi atrakcje turystyczne, obyczaje i zwyczaje pielęgnowane przez lokalną społeczność. Ponadto zostały przedstawione sylwetki znanych mieszkańców oraz specjalności kuchni tego regionu.

Podczas drugiej część seminarium wspólnie degustowano „Aachener Printen”. Są to pierniczki wypiekane od 1820 r. w Akwizgranie (niem. Aachen) głównie w okresie jesienno-zimowym, a w szczególności z okazji Świąt Bożego Narodzenia. Następnie uczestnicy seminarium mogli sprawdzić swoją wiedzę o Nadrenii Północnej-Westfalii, odpowiadając na poszczególne pytania przygotowane przez studentów w formie quizu. Za swoją aktywność wszyscy uczestnicy otrzymali pierniki oraz drobne upominki ufundowane przez partnerów seminarium, tj. Landeszentrale für politische Bildung NRW, Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Digitalisierung des Landes NRW, Ministerium für Wirtschaft, Industrie, Klimaschutz und Energie des Landes NRW, Tourismus NRW e.V. oraz Goethe Institut. Szczególne podziękowania kierujemy do władz Uczelni oraz pani prof. dr Haliny Uchto, pełnomocnika Rektora AJP ds. Współpracy Międzynarodowej, za wsparcie organizacji tego przedsięwzięcia.

 

prof. AJP dr hab. Renata Nadobnik, kierownik Pracowni Badań nad Polsko-Niemieckimi Kontaktami Językowymi

Back to top