|       |   EN

Aktualności

Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 w Akademickim Liceum Mistrzostwa SportowegoW piątek 24 czerwca br. w siedzibie Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego 2021/2022.


W uroczystości wzięli udział znamienici goście: JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Prorektor ds. kształcenia dr Przemysław Słowiński, Kanclerz AJP Roman Gawroniak, Prezes ZKS Stilon Krzysztof Olechnowicz, Pierwszy Wiceprezes AZS AJP Michał Kugler, przewodniczący Rady Rodziców Jarosław Ryziński. W uroczystości wzięli udział uczniowie wszystkich klas, ich rodzice, nauczyciele oraz pracownicy administracji.  

W pierwszej części akademii, prowadzonej przez uczniów klasy 2b wraz z wychowawczynią panią Martą Stolarek mogliśmy przypomnieć sobie wydarzenia, które miały miejsce w ALMS w mijającym roku szkolnym. Podczas apelu wręczone zostały świadectwa uczniom, którzy otrzymali wyróżnienia, uzyskując stypendia szkolne. Najwyższą średnią w szkole, czyli 5,50 uzyskała uczennica klasy III  Alicja Paradowska, która została wytypowana do stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wręczone zostały również stypendia sportowe uczniom za ich sukcesy w koszykówce i piłce nożnej, którzy wyróżnili się swoimi dokonaniami w sposób szczególny. Gratulujemy wszystkim ich wyników w nauce, sporcie, aktywności społecznej. Ten rok to wiele pracy, ale też rok wielu sukcesów indywidualnych i grupowych.

Uroczystość zakończenia roku szkolnego w ALMS miała bardzo wyjątkowy charakter. Zbiegła się bowiem z pożegnaniem wieloletniej Pani dyrektor szkoły, dr Renaty Janickiej-Szyszko. Część pożegnania rozpoczęła się przemową JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, która wygłosiła słowa podziękowania za lata bardzo dobrej współpracy z Panią dyrektor. Indywidualne podziękowania zostały wręczone Pani dyrektor także przez prezesa ZKS Stilon Gorzów pana Krzysztofa Olechnowicza oraz Pierwszego Prezesa AZS AJP Michała Kuglera. W imieniu Rady Pedagogicznej i pracowników administracji słowa wdzięczności wygłoszone zostały przez wicedyrektor ALMS Martę Wawrzyniak, za wysiłek włożony w troskę o dobre imię szkoły oraz stwarzanie warunków edukacyjnych na wysokim poziomie. Również Rada Rodziców pod przewodnictwem Pana Jarosława Ryzińskiego podziękowała za dotychczasową współpracę. Swoje słowa wdzięczności przekazali również uczniowie. Był to bardzo wzruszający moment.

Apel zakończyło wystąpienie Pani dyrektor dr Renaty Janickiej-Szyszko, w którym podziękowała władzom uczelni AJP, prezesom zaprzyjaźnionych klubów sportowych, Radzie Pedagogicznej ALMS, pracownikom szkoły, uczniom oraz nauczycielom za pracę w mijającym roku, jak i za lata wcześniejsze. Pogratulowała uczniom uzyskanych wyników, życzyła słonecznych i bezpiecznych wakacji.

Ciąg dalszy podziękowań i gratulacji Pani dr Renacie Janickiej-Szyszko za dotychczasowe sukcesy zawodowe i wieloletnią profesjonalną pracę dyrektora ALMS odbył się po zakończeniu uroczystego apelu szkolnego, w budynku Biblioteki Głównej AJP, gdzie JM Rektor Elżbieta Skorupska-Raczyńska wraz z Panem Prorektorem ds. kształcenia drem Przemysławem Słowińskim i Kanclerzem uczelni Panem Romanem Gawroniakiem wręczyli Pani dyrektor upominek i kosz słodkości. Z kolei Rada Pedagogiczna na ręce Pani dyrektor złożyła pamiątkowe zdjęcie całej społeczności szkolnej.

Szanowna Pani Dyrektor, dziękujemy za dokonania, którymi zapisała się Pani na trwałe w historii Akademickiego Liceum Mistrzostwa Sportowego oraz w pamięci uczniów, nauczycieli, pracowników i rodziców. Gratulujemy dotychczasowych sukcesów zawodowych i życzymy spełnienia wszystkich marzeń.

 

Relacja: mgr Marta Wawrzyniak

Fotorelacja: Wiktoria Chojnacka

 

Pokaz udzielania pierwszej pomocy na fantomie26 czerwca 2022 roku w Parku Wiosny Ludów odbył się Lubuski Piknik Zdrowia. Akademia im. Jakuba z Paradyża wzięła udział w tym w wydarzeniu, włączając się w promocję aktywnego stylu życia, zdrowego odżywiania i profilaktyki zdrowotnej.

Wręczenie stypendiów naukowych i artystycznych przez Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego21 czerwca 2022 r. w Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się Uroczystość wręczenia stypendiów naukowych i artystycznych Prezydenta Miasta Gorzowa Wielkopolskiego. Wyróżnieni uczniowie zostali oficjalnie przywitani przez Dyrektor Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Gorzowa Renatę Pliżgę.

Podpisanie porozumienia z Powiatem Międzyrzeckim w Akademii im. Jakuba z Paradyża21 czerwca br. zawarte zostało porozumienie o współpracy w zakresie rozwoju kierunków studiów prowadzonych w naszej Uczelni, które podpisały JM Rektor prof. dr hab. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Starosta Powiatu Międzyrzeckiego Pani Agnieszka Olender oraz Wicestarosta Pani Zofia Plewa.

Promocja książki JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej20 czerwca 2022 r. w Bibliotece Głównej im. Elizy Orzeszkowej Akademii im. Jakuba z Paradyża odbyła się promocja książki JM Rektor prof. dr hab. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej ŻYDZI W POWIEŚCIACH WSPÓŁCZESNYCH ELIZY ORZESZKOWEJ (STUDIUM JĘZYKOWO-KULTUROWE).

Konferencja studencka "Kulturowe i społeczne aspekty komunikacji"

Studenci o języku i komunikacji

Studenci Wydziału Humanistycznego uczestniczyli we wtorek 14 czerwca w studenckiej konferencji naukowej Kulturowe i społeczne aspekty komunikacji zorganizowanej przez Koło Naukowe „Belfer”. Obrady rozpoczęły się panelem profesorskim, w ramach którego o zmianach we frazeologii opowiedział prof. UAM dr hab. Jarosław Liberek. Z kolei rolę kultury szkoły w jej rozwoju omówiła dr hab. prof. UZ Inetta Nowosad. Wyniki swoich badań i refleksji naukowych przedstawiło 12 studentów filologii polskiej, komunikacji medialnej i społecznej oraz. filologii angielskiej. Opiekę naukową nad referentami sprawowały dr Renata Janicka-Szyszko, prof. AJP dr hab. Katarzyna Taborska, dr Magdalena Witkowska i mgr Agata Zawadzka. Konferencję zakończyło wystąpienie youtubera Mateusza Ciawłowskiego, który podzielił się ze słuchaczami doświadczeniem z tworzenia treści w mediach społecznościowych.

 

Relacja: prof. AJP dr hab. Agnieszka Niekrewicz

Back to top